7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Chiến Dịch “Được Mời Gọi Phục Vụ Như Đức Kitô”Đáp lời mời gọi từ Tổng Giáo Phận Seattle, Giáo Xứ St Ann chúng ta sẽ thực hiện chiến dịch “Được Mời Gọi Phục Vụ như Đức Kitô” hay “Called to Serve as Christ Campaign”, vào tháng 5 sắp tới.

 

Chiến dịch này sẽ thực hiện song song với cuộc vận động Annual Catholic Appeal (ACA) hằng năm.

 

Mục đích chính của chiến dịch “Được Mời Gọi Phục Vụ Như Đức Kitô” nhằm gây quỹ giúp đỡ các linh mục và tu sĩ về hưu. Chiến dịch này sẽ được thực hiện liên tục trong 3 năm. 15% của tổng số tiền đóng góp từ chiến dịch sẽ được hoàn trả về cho giáo xứ để thực hiện những dự án và kế hoạch của giáo xứ.

 

Trong vài tuần tới quý vị sẽ nhận được lá thư từ Đức Tổng Giám Mục Sartain, phổ biến và kêu gọi lòng quảng đại của quý vị dành cho chiến dịch này. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật hằng tuần trên Bản Tin Hiệp Nhất, website và trong các Thánh Lễ.

 

Hiện nay, Giáo Xứ St Ann đang cần một số thiện nguyện viên để cùng thực hiện chiến dịch này tại giáo xứ của chúng ta. Trân trọng kính mời quý ông bà anh chị em cùng chung tay để mang lại kết quả tốt đẹp cho chiến dịch “Được Mời Gọi Phục Vụ như Đức Kitô” hay “Called to Serve as Christ Campaign”.

 

Liên lạc:

Anh Khoa Đào: 253-973-8281 khoavandao@hotmail.com