7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Đóng Góp Tài Chánh Trực Tuyến Cho Giáo Xứ St. Ann  • Hệ thống đóng góp tài chánh trực tuyến (online giving) cho giáo xứ sẽ giúp ông bà anh chị em  trong việc đóng góp và hỗ trợ giáo xứ khi bận rộn không có thời gian gửi phong bì dâng cúng.

 

  • Đóng góp tài chánh trực tuyến sẽ giúp ông bà anh chị em thực hiện cam kết của mình với giáo xứ một cách dễ dàng và nhanh nhất.

 

  • Muốn hỗ trợ tài chánh cho giáo xứ qua chương trình đóng góp trực tuyến nhưng chưa biết phải bắt đầu như thế nào, xin liên lạc với chúng tôi (anh Khoa, chị Minh Nghĩa, anh Tài và Sơ Kim), để chúng tôi được hân hạnh hướng dẫn quý vị. 


Đóng Góp Tài Chánh Trực Tuyến Cho Giáo Xứ St. Ann, xin dùng link: