7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Kế Hoạch Tập Trung Phát Triển Cộng Đoàn


1. Mục tiêu kế hoạch:


a. Tăng Thánh Lễ cuối tuần cho giáo dân Việt Nam vùng Tacoma: từ 1 lên 3 Thánh Lễ

    • Chúa Nhật có 2 Thánh Lễ tiếng Việt, sáng và chiều.   
    • Thứ Bảy có Thánh Lễ song ngữ Anh Việt, lúc 5 giờ chiều.

b.  Gia tăng nhân số giáo dân Việt Nam ghi danh vào Giáo Xứ.

c.  Gia tăng tài chánh cho toàn giáo xứ.


2. Mỗi người, mỗi đoàn thể sẽ làm gì để chung tay góp sức?


Quảng bá và vận động trong đoàn thể mình, trong khu xóm mình, trong những người quen biết, nơi chỗ làm:


  • Chương trình Thánh Lễ mới tại Nhà Thờ St Ann kể từ tháng 9/2017:

- Chúa Nhật: 2 Thánh Lễ tiếng Việt , sáng sớm và chiều

- Thứ Bảy : 1 Thánh Lễ song ngữ lúc 5g chiều


  • Kêu gọi ghi danh vào Giáo Khu và Giáo Xứ để cộng đoàn gia tăng số lượng gia đình sinh hoạt trong giáo xứ.


  • Khi đóng góp hay dâng cúng, dùng bao thư màu vàng có in tên và địa chỉ mà Giáo Xứ gởi về nhà mình để cộng đoàn có vị thế vững vàng về tài chánh.


3. Đích đến là một Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Tacoma:


  • Đông Đảo Nhân Lực - Vững Mạnh Tài Chánh

  • Để Chủ Động Trong Sinh Hoạt và Phát Triển Giáo Xứ St Ann