7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Tin Vui - Mỗi Chúa Nhật có 2 Thánh Lễ tiếng ViệtTin Vui Cho Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tacoma

            

Kể từ Chúa Nhật ngày 3 tháng 9 năm 2017

 

Tại Nhà Thờ St Ann

7015 S. Park Ave, Tacoma, WA 98408Mỗi Chúa Nhật 2 Thánh Lễ tiếng Việt:

 

*7 giờ 45 sáng

*4 giờ chiều

 

Kính mời quý tín hữu công giáo trong vùng Tacoma và phụ cận quy tụ về dự các Thánh Lễ Việt Nam tại St Ann để cùng chung tay góp sức cho bước phát triển mới, nhằm xây dựng St. Ann thành ngôi nhà chung dài lâu cho cộng đồng công giáo Việt Nam Tacoma.

 

Linh Mục Chánh Xứ , Đaminh Nguyễn Anh Tuấn

và Ban Mục Vụ Cộng Đoàn kính mời