7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Giuse và Kiệu Cung Nghinh Đức Mẹ Lavang 2018Lần đầu tiên cộng đoàn giáo xứ chúng ta có Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Giuse và Kiệu Cung Nghinh Đức Mẹ Lavang sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy ngày 5 tháng 5 năm 2018 lúc 1 giờ trưa. 


Dự tính cho tương lai, chúng ta sẽ tổ chức cả ngày Thứ Bảy, tuần thứ nhất của tháng 5 hàng năm, như một đại hội để tôn vinh Mẹ Maria và kính Thánh Giuse. Chương trình tương lai sẽ bao gồm Thánh Lễ khai mạc, hội thảo, trò chơi, quán ăn, tĩnh tâm, chia sẻ, rước kiệu, Thánh Lễ bế mạc, và văn nghệ buổi tối.


Cầu xin Chúa chúc lành cho đại gia đình cộng đoàn giáo xứ chúng ta, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và Thánh Cả, cho mọi việc từ khởi sự đến lúc hoàn thành đều nhờ ơn Chúa.