7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Xem thêm hình

Nghi Thức Trao Khăn Trợ Tá


Ngành Trợ Tá của Phong Trào TNTT được thành lập nhằm mục đích kêu gọi và đào tạo những giáo dân nhiệt thành, đạo đức để làm phụ tá cho Cha Tuyên Úy và trợ giúp các huynh trưởng trong các sinh hoạt của các đoàn, đồng thời góp phần vào việc xây dựng và phát triển phong trào khắp nơi. Làm trợ tá trong Phong Trào TNTT là sống đời sống chứng nhân của một người Kitô hữu đích thực qua 3 phương diện:

  • Sống đức tin: sống đạo và chia sẻ đức tin với các huynh trưởng và các em đoàn sinh.
  • Sống bác ái và công bằng: dùng tài năng Chúa ban để yêu thương và hy sinh phục vụ Phong Trào TNTT.
  • Sống truyền giáo: dấn thân hướng dẫn và hỗ trợ Phong Trào TNTT.

Đoàn Têrêsa Hài Đồng Giêsu rất may mắn vì luôn có các trợ tá đồng hành và sẵn lòng giúp đỡ trong những năm vừa qua. Đội ngũ trợ tá của đoàn đã tăng từ 2 đến 7 thành viên chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi. Với nhiệt tâm hướng dẫn và hỗ trợ của các trợ tá, mong rằng Đoàn TNTT sẽ tiếp tục phát triển trong Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng ta cũng cảm tạ Ngài đã soi dẫn các trợ tá đến làm tông đồ cho giới trẻ và đồng hành với các em trong việc học hỏi tinh thần Tông Đồ Cầu Nguyện.

Trong Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 30 tháng 10 năm 2016, Cha Tuyên Úy đã trao khăn trợ tá cho chị Maria Vũ Phương Thảo và anh Gioan Thạch Cường. Xin chúc mừng chị Thảo và anh Cường đã chính thức nhận khăn và gia nhập đội ngũ trợ tá của Đoàn TNTT Têrêsa Hài Đồng Giêsu.


Đoàn Bảo Trân