7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Xem thêm hình

Đoàn TNTT Khai Giảng Năm Sinh Hoạt 2017


Hôm nay, Chúa Nhật ngày 26 tháng 3 năm 2017, tại trường học Giáo Xứ St Ann, Đoàn TNTT đã khai giảng năm học và sinh hoạt 2017. Cha Chánh Xứ Đaminh Nguyễn Anh Tuấn, Sơ Theresa và anh Hoàng Nam, Chủ Tịch TNTT Miền Tây Bắc, đã tham dự buổi chào cờ khai mạc năm sinh hoạt mới. Năm nay Đoàn kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đoàn TNTT Theresa. Với chặng đường 15 năm, Đoàn đã và đang phát triển thật vững mạnh và tốt đẹp với hơn 100 đoàn sinh ghi danh sinh hoạt hàng năm.


Để chuẩn bị cho năm sinh hoạt 2017, các huynh trưởng Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể đã tổ chức sắp xếp nhận đơn ghi danh sinh hoạt liên tục trong ba tuần lễ, Chúa Nhật các ngày 5, 12, 19 tháng 3, trước và sau Thánh Lễ Việt Nam bên trường học giáo xứ. Bắt đầu từ ngày 26 tháng 3 năm 2017, các em sẽ sinh hoạt theo thời khóa biểu thường lệ, từ 1:30 pm đến 3:30 pm mỗi Chúa Nhật. Các em sẽ được học hỏi về Thánh Kinh, các giáo huấn của Hội Thánh, và các đạo lý thông thường. Sự tham gia sinh hoạt của các em sẽ góp phần giúp Đoàn TNTT và Cộng Đoàn/Giáo Xứ ngày một tiến tới.


Phụ trách năm sinh hoạt 2017, Ban Thường Vụ của Đoàn gồm có:

Đoàn Trưởng: Trưởng Maria Đoàn Thị Bảo Trân                           

Phó Quản Trị: Trưởng  Antôn Nguyễn Thế Liêm                               

Phó Nghiên Huấn: Trưởng Phêrô Trương Đạt Bill              

Thư Ký: Trưởng George Nguyễn Tuấn Kiệt                                      

Thủ Quỹ: Trưởng Đaminh Nguyễn Lành Devin  


Theo chương trình sinh hoạt, Đoàn TNTT sẽ có buổi Họp Phụ Huynh vào Chúa Nhật, ngày 2 tháng 4, sau Thánh Lễ. Rất mong quý phụ huynh sẽ tham dự buổi họp đông đủ hầu nâng đỡ tinh thần phục vụ của các huynh trưởng Đoàn TNTT Theresa của Cộng Đoàn Thánh Giuse chúng ta.