7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH 2016

“World Day of Prayer for Vocations”

 

 

 

Kính thưa toàn thể cộng đoàn, đặc biệt các bạn trẻ rất thân mến!

 

Như chúng ta đã biết, Chúa Nhật thứ Tư Phục Sinh, Giáo Hội toàn cầu đều hướng về ngày Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi. 

Các bạn cảm nhận điều gì khi nhìn thấy các bạn của chúng ta mặc những chiếc áo tu phục của các dòng tu trong Thánh Lễ và hiện diện trên Cung Thánh? Quả thật, một sự thánh thiện toát ra nơi những khuôn mặt đầy thánh thiện, vui tươi, và rất dễ thương.....

Ơn gọi làm Linh Mục, Tu Sĩ thật cao quý và rất đáng trân trọng.

Để nghe được Tiếng Chúa, các bạn trẻ hãy để Chúa nói và các bạn hãy lắng nghe Chúa gọi mình thế nào nhé.

 

         Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả mọi người đang sống và phục vụ cho Giáo Hội, đặc biệt các bạn trẻ trong Giáo Xứ chúng ta biết lắng nghe và đáp trả Tiếng Chúa gọi, để trở thành những thợ làm Vườn Nho cho Chúa. Nguyện cầu: Tình yêu Chúa thúc bách tôi” 

                     Hãy mặc tu phục để giống Thầy, Sơ


                        Sơ nào cũng đẹp, cũng duyên.


                  Thầy nào cũng luyện thành công võ hiền


                         Thánh thiêng đã đánh dấu liền


                            Tất cả các bạn sẽ là Cha, Sơ.

 

 

Các Sơ Mến Thánh Giá Gò Vấp

Tacoma 17/4/2016

 

n

Dear friends,

As we know, the Fourth Sunday of Easter is set as “Good Shepherd Sunday”. The global Catholic Church directs its attention to the “World Day of Prayer for Vocations.”

What did you perceive when seeing your friends in clerical costumes appear at the head of the sanctuary during Holy Mass? Thus, the piety on their faces radiates with full of devotion, joy, and love.

The vocation to become a priest, a sister or a clergyman is so precious and venerable.  In order to hear God’s call, let God speak to you and you will know how God wants you.

Let us pray for those who are sacrificing and serving the Church, especially for the youth in our parish, so that they know how to hear and answer God’s call to become workers in God’s Vineyard.

 “God’s Love inspires me”

Dress in clerical clothing to be like a priest, sister

Every sister looks so pretty and nice

Every priest practices successfully

The holiness joins us together

You all would be priests or sisters

Open your hearts to hear God’s call.

 

Cường Phạm dịch