7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Buổi Huấn Luyện về Phụng Vụ Thánh LễXin mời quý ông bà anh chị em đang hay sẽ phục vụ trong Ban Phụng Vụ cộng đoàn đến tham dự buổi huấn luyện về Phụng Vụ Thánh Lễ:

Địa điểm: Hội Trường Giáo Xứ
Thời gian: Ngày 23 tháng 9 năm 2018 từ 2:00 đến 3:45 giờ chiều

Quý vị sẽ được học hỏi về Năm Phụng Vụ, cấu trúc của Thánh Lễ, cách lựa chọn các bài đọc, nhiệm vụ của các thừa tác viên và cách thực hiện các thừa tác vụ.