7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Mời Ghi Danh Tham Dự Các Lớp Giáo Lý Và Học Hỏi Về Kinh ThánhKính gửi Cộng Đoàn Dân Chúa,

Xin được chuyển đến quý giáo hữu thông tin quan trọng về các Lớp Giáo Lý và Kinh Thánh sẽ được khai giảng trong trong tuần này.


Lớp Giáo Lý Trẻ Em:


Từ lớp 1 – lớp 4 cho các em từ 6 - 9 tuổi sẽ khai giảng lúc 9:45am, Chúa Nhật, ngày 8 tháng 10.  Giờ học:  9:45am - 10:45am mỗi Chúa Nhật.  

 

Xin phụ huynh ghi danh cho con em mình sau các Thánh Lễ Việt Nam hoặc lấy đơn ở các cửa ra vào nhà thờ.  


Liên lạc và điều hợp:  Anh Phạm Tấn Phúc

 


Lớp Giáo Lý Tân Tòng và Giáo Lý Thêm Sức

 

Sẽ khai giảng vào Chúa Nhật này, ngày 8 tháng 10.  

 

Lớp Giáo Lý Tân Tòng được mở ra nhằm giúp những người người lương dân tuổi trưởng thành muốn tìm hiểu, tin theo và gia nhập Giáo Hội Công Giáo. 

 

Giáo Lý Thêm Sức song ngữ cho các em thanh thiếu niên để giúp các em học hỏi sâu về Đức Tin và Sống Trong Chúa Kitô trước khi các em bước vào tuổi trưởng thành.   

 

Ghi danh sau các Thánh Lễ Việt Nam hoặc lấy đơn ở các cửa ra vào nhà thờ.  


Phụ trách và điều hợp: Cô Võ Thủy Tiên

 


Lớp Học Hỏi và Tìm Hiểu Kinh Thánh


Bắt đầu khai giảng khóa học đầu tiên vào  Thứ Năm, ngày 5 tháng 10, từ 7:00pm - 8:30pm, và sẽ học mỗi chiều Thứ Năm hàng tuần.

 

Địa điểm: Trường học giáo xứ. 

Chủ đề chia sẻ và học hỏi của Tháng 10:

 

  • Thiên Chúa tạo dựng thế giới và con người

  • Tội lỗi đột nhập trần gian, sự ác tràn ngập

  • Lịch sử các tổ phụ dân Israel


Phụ trách và điều hợp: Thầy Khổng Thành Ngọc

 

Xin quý tín hữu giúp truyền đạt các thông tin các giáo lý cần thiết đến cho người thân và bạn bè của mình cùng đến tham dự các lớp giáo lý và các khóa học hỏi Kinh Thánh rất bổ ích, nhằm giúp các Kitô hữu mở rộng kiến thức giáo lý và sống đời sống Kitô Giáo.

 

Ban Mục Vụ