7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Món Quà Dâng Chúa Hài Đồng - Hỗ Trợ Quỹ Bảo Trì Ngôi Trường Sinh Hoạt Của Giáo Xứ 2019St. Ann Catholic Church

7025 South Park Avenue

Tacoma, WA 98408/ Phone: 253 472-1360

 

 

HỖ TRỢ QUỸ BẢO TRÌ NGÔI TRƯỜNG SINH HOẠT CỦA GIÁO XỨ 2019

 


Ngày 5 tháng 12 năm 2018

 

Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

 

Lời đầu tiên, tôi chân thành cám ơn ông bà và anh chị em đã giúp đỡ, hỗ trợ tài chánh cho ngôi trường sinh hoạt của cộng đoàn giáo xứ trong các năm vừa qua. Ngôi trường được xây dựng từ năm 1951 (67 tuổi đời) nhưng vẫn khang trang; đó là nhờ vào lòng quảng đại của ông bà anh chị em. Nhờ sự hỗ trợ tài chánh của ông bà anh chị em, sinh hoạt của Trường Việt Ngữ, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, các ca đoàn, Hội Con Đức Mẹ, Hội Cao Niên, Ban Bác Ái Xã Hội, các Lớp Giáo Lý song ngữ, Lớp Đàn Piano, Vovinam, Yoga … ngày càng phát triển.


 

Theo định giá từ Tòa Tổng Giám Mục (Tháng Năm 2018), với kế hoạch tu bổ hàng năm, giáo xứ cần khoảng $454,036 để bảo trì và bảo đảm an toàn cho ngôi trường trong vòng 20 năm. Như vậy chúng ta đang sở hữu một tài sản có giá trị cao. Để gìn giữ và duy trì nơi sinh hoạt, chúng ta cần đóng góp để tu bổ và sửa sang hàng năm. Trong năm 2018, chúng ta đã thực hiện:


o   Thay toàn bộ hệ thống đèn LED trong các lớp học, hành lang, các nhà vệ sinh, chung quanh trường học để giữ an toàn cho mọi người khi đến sinh hoạt trong các tháng mùa lạnh, trời mau tối: $2,887.81

o   Sửa sang nhà bếp khang trang, gắn hood mới & nhà kho tiện nghi với nhiều kệ sắt: $2662.32

o   Thông máng xối bị nghẹt gây dột trong hành lang trường học: Không tốn tiền công nhờ các thiện nguyện viên

o   Hỗ trợ giáo xứ chi phí vận hành trường học: $1,100/ tháng x 12 tháng = $13,200

 


Cho năm tài vụ 2018 – 2019, để vận hành ngôi trường, giáo xứ cần một khoản ngân sách cơ bản như sau: 

- Điện, sưởi, nước, rác, hệ thống thoát thải:            $13,900 / năm

- Bảo hiểm:                                                               $4,213 / năm

- Bảo trì sửa chữa trường học                                  $7,000 - $10,000 / năm

§  Kiểm tra và sửa mái lợp của trường học tránh dột trong mùa mưa

§  Bít lại các đường hở, vết nứt quanh 2 cửa chính và mái che trên các cửa ra vào trường học

§  Tu bổ lại các nhà vệ sinh

 


Cùng với Hội Đồng Tài Vụ của cộng đoàn giáo xứ, tôi tha thiết mời gọi mỗi gia đình, mỗi thành viên trong và ngoài cộng đoàn giáo xứ, quý ân nhân, mạnh thường quân, cũng như quý phụ huynh có con em tham gia các sinh hoạt, xin vui lòng hỗ trợ cho Quỹ Bảo Trì Ngôi Trường để các kế hoạch bảo trì có điều kiện thực hiện.

 


Trong bầu khí đón mừng Chúa Giáng Sinh, món quà của quý vị dành cho giáo xứ sẽ là món quà tuyệt vời dâng Chúa Hài Đồng. Nguyện xin Tình Yêu và Bình An của Chúa Hài Đồng luôn hiện diện trong từng gia đình và thành viên của quý ông bà anh chị em.

 


Quý mến trong Chúa Kitô,

 

Đa Minh Nguyễn Anh Tuấn

Linh Mục Chánh Xứ và Hội Đồng Tài Vụ Cộng Đoàn Thánh Giuse - Giáo Xứ Thánh Anna

 


*** Đính kèm là phong bì dùng cho việc hỗ trợ Quỹ Bảo Trì Sinh Hoạt Ngôi Trường của giáo xứ. Khi hồi đáp, xin quý ân nhân vui lòng đề tên và địa chỉ hầu giúp cộng đoàn giáo xứ gởi thư cám ơn đến quý vị.xxxxxxxxDecember 5, 2018

Dear Parishioners,

 

First of all, I would like to express my sincere thanks to all of you who have provided financial support to the parish school for the past few years. The school was built in 1951 (67 years old) but still spacious; mostly because of your generosity. Thanks to your financial support, the activities of the Vietnamese Language School, the Eucharistic Youth Group, the choirs, the Daughters of Mary group, the Young At Heart, the Social Charity Board, the Catechetical Classes, Piano, Vovinam, Yoga ... have been increasingly developed.


At the cost of $ 454,036 from the Archbishop's Office (May 2018), the parish needs about $454,036 to maintain and secure the school for next 20 years. Therefore we own a high value property. To keep up and maintain a place for our activities, we need to have some fund to repair and improve the school every year. In 2018, we have implemented:

  • Replacing the entire LED system in classrooms, corridors, toilets, and around the school campus to ensure safety during cold and early dark weather: $ 2,887.81
  • Remodeling the kitchen, adding a new hood & convenient storage with many iron racks: $2662.32
  • Clearing cloggs in the school gutter which caused leaking in corridor: No expense thanks to the volunteers
  • Contributing to Parish for school operation costs: $1,100 / month x 12 months = $13,200

 

For fiscal year 2018 - 2019, the operating budget for the school is as follows:

• Electricity, heating, water, waste, sewage system: $13,900 / yr

• Insurance: $4,213 / year

• School maintenance $7,000 - $10,000 / year

  • Checking and repairing school roofs to avoid leakage during rainy season
  • Sealing all gaps and cracks around the two main doors and the roof over the entrance
  • Renovating toilets


Together with the Parish Finance Council, I earnestly ask every family, member in and out of the parish community, benefactors, parishioners, as well as parents of attending students to support the School Maintenance Fund for conditional maintenance plans.


In the atmosphere of Christmas, your donation for the parish will be a wonderful gift to the baby Jesus. May the love and peace of the baby Jesus be present in you and your family.

 

To love in Christ,

Dominic Nguyen Anh Tuan

Priest and Fraternity Council of St. Joseph - St. Anna Parish

 

*** Enclosed is the envelope to be used to support the Parish School Maintenance Fund. When responding, please kindly provide your name and address so that the parish community can send you a thank you letter.