7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Thư Của Linh Mục Chính Xứ: QUYÊN GÓP HÀNG NĂM CHO TỔNG GIÁO PHẬN (Annual Catholic Appeal – ACA 2018)Tổng Giáo Phận Seattle

Giáo Xứ Thánh Anna

 

QUYÊN GÓP HÀNG NĂM CHO TỔNG GIÁO PHẬN

(Annual Catholic Appeal – ACA 2018)

 


Thứ Sáu, 29 tháng 6 năm 2018

 

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Cộng đoàn và giáo xứ chúng ta cùng với  Tổng Giáo Phận  liên kết với nhau trong một Giáo Hội. Tất cả được nối kết chặt chẻ với nhau trong cùng một Thiên Chúa!   Đó cũng là ý chỉ mời gọi từng tín hữu trong cộng đoàn và giáo xứ chúng ta, mỗi năm một lần, hiệp cùng tất cả các giáo xứ trong đại gia đình Tổng Giáo Phận hỗ trợ cho chương trình “Đóng Góp Thường Niên Cho Giáo Phận” (Annual Catholic Appeal – ACA 2018). 

 

Sau gần 6 tuần phát động chương trình “Thỉnh Cầu Đóng Góp Thường Niên Cho Giáo Phận”, đến ngày hôm nay tôi thấy lo lắng cho tiến trình nhằm đạt được mục tiêu $39,892 mà Tổng Giáo Phận đã ấn định cho giáo xứ và cộng đoàn chúng ta. Đến ngày nay, 6/29/18, chúng ta chỉ mới nhận được cam kết (pledged) $14,095 của 55 gia đình trên tổng số 500 gia đình ghi danh với giáo xứ. Riêng Cộng Đoàn Việt Nam, chúng ta chỉ mới có 40 gia đình cam kết đóng góp, trong khi chúng ta có 400 gia đình người Việt Nam ghi danh trong giáo xứ. Vì vậy tôi thiết tha mời gọi từng gia đình hoặc từng cá nhân trong cộng đoàn và giáo xứ, nếu ai chưa thực hiện thì xin hãy suy xét và hưởng ứng. Nếu có thể xin anh chị em hãy giúp thêm cho những anh chị em đồng hương chúng ta đang gặp khó khăn về tài chánh để giáo xứ và cộng đoàn hoàn thành trách nhiệm được giao phó. Tôi xin chân thành cảm ơn những vị đã đáp trả lời mời gọi.

 

Tôi rất cảm thông khi chúng ta phải hỗ trợ một lúc 2 chương trình quyên góp cho Giáo Phận trong năm nay - Annual Catholic Appeal và Called to Serve as Christ (Quỹ Hưu Dưỡng cho Các Linh Mục và Nữ Tu Già Yếu).  Tuy nhiên, lòng quảng đại của quý ông bà anh chị em giúp Tổng Giáo Phận cũng sẽ mang lại kết quả cho chính giáo xứ chúng ta. Số tiền thặng dư đóng cho ACA trong các năm qua đã giúp giáo xứ phần nào các chi phí chúng ta đã và đang thực hiện kế hoạch bảo trì cơ sở giáo xứ đã được đề ra như thay bóng đèn tiết kiệm điện, sửa chữa lại các cửa bị hư, thay thảm trong nhà thờ v.v…

 

Một lần nữa tôi chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em vì những đóng góp cho gia đình giáo phận. Tôi luôn nhớ ơn về lòng quảng đại của anh chị em.  Chúng ta cùng nắm tay nhau để xây dựng Thân Thể Chúa Kitô và giúp rao giảng Tin Mừng trên khắp Tổng Giáo Phận. 

Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô.

 

Đaminh Nguyễn Anh Tuấn, TS Mục Vụ

Linh Mục Chính Xứ

           

************************************

Các thông tin dưới đây sẽ tiếp tục được cập nhật trong suốt cuộc vận động đóng góp cho chương trình Annual Catholic Appeal 2018 tại GX Thánh Anna