7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Thanksgiving Day Mass - Thánh Lễ song ngữ lúc 11 am1. Xin ghi danh để tham dự Thánh Lễ


2
. Xin mang theo khẩu trang khi đến dự lễ


3. Xin giữ đúng các quy định về vệ sinh giãn cách hội (6 feet)


4. Nếu đến ngày lễ, quý vị cảm thấy không khỏe, xinnhà


5. Xin theo hướng dẫn của Ban Tổ Chức Thánh Lễ khi đến tham dự Thánh Lễ


6
. Xin vào b
ng lối cửa trước của nhà thờ (hướng parking lot)Link ghi danh tham dự Thánh Lễ: https://forms.gle/xyKP1akXiGJd8hDV6Chân thành cám ơn!