7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Trang Trí Nhà Thờ Mừng Giáng Sinh 2020


Hạn chế sinh hoạt vì Covid 19, năm nay Giáo Xứ sẽ dùng dây thông nhân tạo để trang trí bên trong và phía ngoài nhà thờ.