7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Chúc Mừng Bổn Mạng Cha Chánh Xứ & Quý Anh Em, Những Người Chọn Thánh Đaminh Làm Bổn Mạng