7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Xin Lễ Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Thai Nhi?


 

Ban Phụng Vụ xin được nhắc quý tín hữu không nên xin lễ cầu cho các thai nhi vì đây là một thực hành cần phải xét lại vì nó không hợp lý xét theo đức tin, giáo lý và thần học của Giáo Hội.

 

Thực hành này không cần thiết vì căn bản chúng ta chỉ cầu nguyện cho các linh hồn nơi thanh luyện chứ không cho những người trong thiên đàng hay hỏa ngục.  Các thai nhi chết đi, dù chưa được lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, nhưng vô tội [cá nhân] và chúng ta có quyền hy vọng rằng, với lòng thương xót bao la vô hạn của Thiên Chúa, các thai nhi này sẽ nằm trong vòng tay yêu thương của Người. Hậu nhiên, chúng ta không cần có bất kỳ lời nói hay việc làm nào để cầu nguyện cho bé. Trái lại, bé có thể cầu nguyện cho chúng ta trước tòa Chúa.

 

Thông báo này đã được phổ biến trên website cộng đoàn mấy năm trước, xin xem lại chi tiết tại http://www.cdgiusetacoma.org/mucvu/hoc-hoi-phung-vu/mo-coi-va-thai-nhi.html