7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CÔNG BỐ LỜI CHÚA, ĐỌC LỜI NGUYỆN


Cộng Đoàn Thánh Giuse

Giáo Xứ St Ann, Tacoma

 

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CÔNG BỐ LỜI CHÚA, ĐỌC LỜI NGUYỆN

 

Hướng dẫn 1. Người được phân công công bố Lời Chúa, đọc lời nguyện giáo dân phải bận trang phục xứng hợp, không lòe loẹt, hở hang, chạy theo thời trang. Trang phục đi lại trên Cung Thánh không tạo ra âm thanh lớn gây chia trí cho người khác.

 

Hướng dẫn 2. Người công bố Lời Chúa nếu phải đeo kính khi đọc thì nên đeo kính lên mặt trước, hoặc lấy kính ra cầm trong tay, khi lên bục công bố lời Chúa rồi đeo vào. Không để đến lúc lên bục rồi mới lấy kính ra từ túi áo, tránh bị lúng túng.

 

Hướng dẫn 3. Người được phân công công bố Lời Chúa, đọc lời nguyện giáo dân phải theo cùng đoàn rước chủ tế khi Thánh Lễ bắt đầu.

 

Hướng dẫn 4. Trong trường hợp dịch bệnh, hoặc đặc biệt sẽ tuân thủ theo quy định mới của giáo xứ, Tổng Giáo Phận Seattle và Giáo Hội Công Giáo.

 

Hướng dẫn 5. Người phân công đọc Bài Đọc Một sẽ cầm bằng hai tay đưa khỏi đầu, rước sách Tin Mừng lên bàn thờ, khi đi trong đoàn rước nhập lễ.

 

Hướng dẫn 6. Sau khi cùng linh mục cúi đầu trước bàn thờ, các thành viên của Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa trong nghi đoàn sẽ ngồi ở các ghế đã được chuẩn bị sẵn trên Cung Thánh.

 

Hướng dẫn 7. Người đọc Bài Đọc Một rời vị trí đi lên khi trong phần lời nguyện sau Kinh Vinh Danh, linh mục chủ tế đọc đến chữ, “Chúng con cầu xin nhờ đức Kitô, Chúa chúng con.”

 

Hướng dẫn 8. Sau khi rời vị trí ngồi, người đọc các bài đọc, hát đáp ca, lời nguyện, đến đứng trước bục công bố Lời Chúa, cúi đầu và đi lên theo hướng phía bàn thờ của bục công bố Lời Chúa.

 

Hướng dẫn 9. Sau khi đọc xong các bài đọc, hát đáp ca, lời nguyện… người đọc đi xuống theo hướng phía bàn thờ của bục công bố Lời Chúa và phối hợp đứng với người tiếp theo, cúi đầu trước bục công bố Lời Chúa.

 

Hướng dẫn 10. Sau khi đã đứng trên bục công bố Lời Chúa, người công bố Lời Chúa nhìn xuống dưới, thấy cộng đoàn đã ngồi xuống hoàn toàn thì đọc. Không bắt đầu đọc khi cộng đoàn còn đang ngồi xuống. Bởi điều này có thể làm cho cộng đoàn thiếu tập trung vào Lời Chúa.

 

Hướng dẫn 11. Sau khi đọc câu giới thiệu bài đọc từ sách nào, (ví dụ “bài trích Sách Dân Số”, “trích thư Thánh Phaolô tông đồ gởi…”) ngừng lại chừng vài giây rồi đọc tiếp vào nội dung.

 

Hướng dẫn 12. Khi kết thúc một bài Lời Chúa, bốn từ cuối cùng nên đọc chậm lại, kéo dài ra. Sau đó nghỉ chừng một đến hai giây và tung hô, “Đó là Lời Chúa!”. Đợi cho cộng đoàn đáp lại rồi mới đi xuống.

 

Hướng dẫn 13. Việc tung hô, “Đó là Lời Chúa.” xướng theo cách đọc trong các Thánh Lễ thường.

 

Hướng dẫn 14. Việc tung hô, “Đó là Lời Chúa.” xướng theo cách hát trong các Thánh Lễ trọng của giáo xứ, cộng đoàn và Giáo Hội.

 

Hướng dẫn 15. Người đọc Bài Đọc Hai đi xuống khi kết thúc phần bài đọc, không tiếp tục đứng trong phần hát/đọc Alleluia - tung hô phúc âm. Trước khi đi xuống phải cất sách bài đọc vào trong ngăn tủ dưới bục công bố Lời Chúa.

 

Hướng dẫn 16. Trong trường hợp có những sự cố, không chiếu được câu tung hô Tin Mừng lên màn hình, ca đoàn không hiện diện để hát phần tung hô Tin Mừng, thì người đọc bài đọc hai phải đọc hết phần này trước khi đi xuống.

 

Hướng dẫn 17. Người đọc lời nguyện sẽ rời vị trí khi đọc Kinh Tin Kính đến chỗ “Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, Công Giáo và tông truyền… và sự sống lại đời sau. Amen.” Đến trước bục công bố Lời Chúa cúi đầu và đi lên theo hướng dẫn 8.

 

Hướng dẫn 18. Khi đọc xong lời nguyện của mình, người đọc lời nguyện giáo dân hướng người về cha chủ tế kết thúc phần lời nguyện.

 

Hướng dẫn 19. Khi cha kết thúc phần lời nguyện, người đọc lời nguyện đi xuống theo hướng dẫn 9 và phối hợp cùng người bài đọc một và bài đọc hai cùng đứng trước bục công bố Lời Chúa, cúi đầu, sau đó đi xuống phía cộng đoàn.

 

Hướng dẫn 20. Theo quy định của cộng đoàn, trong các Thánh Lễ có sự tham gia của thầy phó tế thì thầy phó tế sẽ đọc lời nguyện cộng đoàn.

 

Hướng dẫn 22. Trong các Thánh Lễ có thầy phó tế, khi người đọc Bài Đọc Hai kết thúc đi xuống, người đọc Bài Đọc Một cũng tiến ra cùng cúi đầu trước bục công bố Lời Chúa, sau đó đi xuống phía cộng đoàn.

 

Hướng dẫn 23. Trong các Thánh Lễ ngày thường, chỉ có một thừa tác viên đọc Lời Chúa và lời nguyện. Thừa tác viên đi xuống khi hết bài đọc của mình trong trường hợp có thầy phó tế. Khi không có thầy phó tế, thừa tác viên sẽ đọc luôn phần lời nguyện cộng đoàn.

 

Hướng dẫn 24. Thành viên của Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa cần thực hiện đúng các hướng dẫn trên.

 

Hướng dẫn 25. Các hướng dẫn này được thêm, bớt phù hợp với yêu cầu phát triển của ban, quy định của cộng đoàn, giáo xứ, giáo phận và trên hết là Giáo Hội Công Giáo.

 

 

Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa