7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

KINH CẦU XIN ĐỨC MẸ BẢO VỆ KHỎI BỊ NHIỄM CO-RÔ-NA-VI-RUS(DO ĐTC PHAN-XI-CÔ SOẠN)

 

“Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn tỏa sáng trên hành trình dương thế của chúng con như dấu chỉ của ơn cứu độ và niềm hy vọng.

 

Chúng con tín thác nơi Mẹ, sức khỏe của những người đau bệnh; dưới chân Thánh Giá, Mẹ đã hiệp thông với đau khổ của Chúa Giêsu với đức tin kiên vững.

 

Lạy Mẹ, vì phần rỗi của dân thành Roma, Mẹ biết điều chúng con cần và chúng con chắc chắn rằng Mẹ sẽ ban cho chúng con, để giống như ở Cana miền Galilê, sau thời gian thử thách này, niềm vui và lễ hội sẽ có thể trở lại.

 

Lạy Mẹ của Thiên Chúa Tình Yêu, xin giúp đỡ chúng con biết vâng theo thánh ý Chúa Cha và xin thực hiện điều mà Chúa Giêsu nói với chúng con rằng:  Người đã mang lấy trên mình Người các nỗi đau của chúng con và Người gánh lấy những đau thương của chúng con để qua Thánh Giá, đưa chúng con đến niềm vui Phục Sinh. 

 

Lạy Đức Mẹ Chúa Trời, chúng con xin ẩn náu dưới sự che chở của Mẹ.  Xin đừng chê bỏ lời khấn xin của chúng con đang trong cơn thử thách, và lạy Đức Trinh Nữ vinh hiển và đẩy ơn phúc, xin giải cứu chúng con khỏi mọi nguy hiểm. Amen

 

 

POPE FRANCIS' PRAYER TO MARY FOR PROTECTION FROM CORONAVIRUS

O Mary, you shine continuously on our journey as a sign
of salvation and hope.
We entrust ourselves to you, Health of the Sick.
At the foot of the Cross you participated in Jesus’ pain,
with steadfast faith.
You, Salvation of the Roman People, know what we need.
We are certain that you will provide, so that,
as you did at Cana of Galilee,
joy and feasting might return after this moment of trial.
Help us, Mother of Divine Love,
to conform ourselves to the Father’s will
and to do what Jesus tells us:
He who took our sufferings upon Himself,
and bore our sorrows to bring us,
through the Cross, to the joy of the Resurrection. Amen.

We seek refuge under your protection, O Holy Mother of God.
Do not despise our pleas – we who are put to the test – and deliver us from every danger, O glorious and blessed Virgin.