7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Xem thêm hình

Preschool @ St.Ann | November Newsletter 2021Dear parents,

Happy All Saints Day!

The days are getting shorter and the days are cooler. This month is about Family. We are going to focus on being thankful for our friends and family.


Health & Safety measures in response to Covid 19:


·        Focus on good health behaviors, such as covering coughs and sneezes with the elbow and washing hands frequently.

·        Sing a song while washing hands to practice the recommended 20 seconds duration.

·        Children can “practice” washing their hands with hand sanitizer


Happy Thanksgiving to all!


Thank you for allowing us be a small part of your child’s life.


Love and prayers!


Sister Trinh Nguyen (LHC)Important Dates to Remember


November 2021

Ø Nov 11                  Veteran’s Day (No school)

Ø Nov 24-25             Thanksgiving Break


Highlights This Month


November: Theme: Myself and My Family (Thanksgiving)


Lesson Plan:


*Writing: Identifying and tracing alphabets E-H. Associated words and sentences


*Math: Number concept 6-10. More shapes, sorting and matching activities


*Science: My 5 senses, Fruits and Vegetables.


*Religion: Concept that God made my Family. Jesus lived in a family. Significance of Thanksgiving and the spirit of blessing, belonging, and bounty. Church- Our community.


Ø Week 1: ZOO ANIMALS

·        Story time: Sammy The Seal

·        Music: "Five little Monkeys"

·        Math: Snake pattern

·        Art: Panda art/ Lion mask

·        Science: Pinecone experiments

 

Ø Week 2: TURKEY ON THE FARM

·        Story time: Five Crazy Turkey

·        Music: "Five Little Turkeys"

·        Art: Handprint Turkey

·        Math: Carrot top counting

·        Science: Pumpkin pie play-dough

 

Ø Week 3: THANKFUL THANKSGIVING

·        Story time: The First Thanksgiving

·        Music: "Turkey Pokey"

·        Art: Indian corn

·        Math: Acorn matching

·        Science: Churning butter

 

Ø Week 4: THE HOLY STORY

·        Story time: This is the Star

·        Music: "Silent Night"

·        Art: Advent wreaths

·        Math: Angel counting/ matching

·        Science: Sensory hay tub for Baby JesusKính thưa quý phụ huynh,
Mừng Lễ Các Thánh!


Ngày dường như ngắn dần và lạnh hơn. Chủ đề Tháng Mười Một là về Gia đình.
 Các bé sẽ tập trung vào việc tập biết ơn bạn bè và gia đình của các bé.


Các biện pháp về sức khỏe và an toàn ngăn ngừa dịch Covid-19:


• Tập trung vào các hành vi tốt cho sức khỏe, chẳng hạn như che những cơn ho và hắt hơi bằng khuỷu tay và rửa tay thường xuyên.


• Hát một bài hát trong khi rửa tay để luyện tập trong thời lượng 20 giây được khuyến nghị.


• Các bé có thể “thực hành” rửa tay bằng nước rửa tay
.


Cám ơn quý phụ huynh đã cho Giáo Xứ trở thành một phần tử nhỏ trong cuộc sống của con quý vị.


Chúc Mừng Lễ Tạ Ơn đến quý phụ huynh và gia đình.


Yêu Thương và Cầu Nguyện