7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Nhóm Phụ Trách Sắp Xếp Các Thánh Lễ Đưa Chân, Phát Tang & An TángXin giới thiệu đến Cộng Đoàn, Hội Tôbia (nhóm phụ trách sắp xếp các Thánh Lễ Đưa Chân, Phát Tang & An Táng) hầu giúp các gia đình có người thân qua đời, sẽ biết được ai là người để liên hệ nhờ giúp đỡ các thủ tục cần thiết cho các Thánh Lễ.


Nhóm gồm có anh Lương, anh Tân, anh Châu, chị Ánh và chị Minh Nghĩa.


Phân Công Trách Nhiệm:

  • Anh Lương: Người chịu trách nhiệm chính

  • Anh Tân & Anh Châu: Người chuẩn bị cho Thánh Lễ

  • Chị Ánh & chị Minh Nghĩa: Người phụ trách livestream & chiếu slides trong các Thánh Lễ


Nếu gia đình có nhu cầu, xin liên lạc với Cha, các Sơ, hay trực tiếp đến anh Lương (xin xem số phone trên trang nhất bản tin Hiệp Nhất)

 

Xin cám ơn các anh chị đã đáp lời kêu gọi phục vụ để giúp các tang quyến trong giai đoạn khó khăn. Xin Chúa tuôn đổ tràn đầy Hồng Ân trên các anh chị.