7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Lịch Phụng Vụ Tháng 9/2021 - Thánh Lễ & Chầu Thánh ThểThứ Sáu ngày 3 tháng 9

Chầu Đầu Tháng  Kính Thánh Tâm Chúa


Chủ Nhật ngày 5 tháng 9

Thánh Teresa Calcutta - Bổn Mạng Ca Đoàn Têrêsa Calcutta


Thứ Tư ngày 8 tháng 9

Sinh Nhật Đức Mẹ - Lễ Kính


Thứ Ba ngày 14 tháng 9

Lễ Suy Tôn Thánh Giá - Mừng tước hiệu Hội Dòng Mến Thánh Giá


Thứ Tư ngày 15 tháng 9

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi - Lễ Nhớ


Thứ Ba ngày 21 tháng 9

Thánh Matthêu Tông Đồ Thánh Sử - Lễ Kính


Thứ Tư ngày 29 tháng 9

Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael - Lễ Kính

Bổn Mạng Giáo Khu Tổng Lãnh Thiên Thần Micae