7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Xem thêm hình

LỜI TRI ÂN CỦA THẦY PHÓ TẾ PHẠM THỂKính chào Cha Chánh Xứ, quý Sơ, Ban Phụng Vụ, và quý anh chị em trong Ca Đoàn CTTĐVN


Đại diên cho Ban Mục Vụ Cộng Đoàn Thánh Giuse nói riêng và toàn thể giáo dân nói chung, đa tạ Cha Chánh Xứ, quý Sơ, và chị M. Nghĩa đã cổ vũ và cố vấn trong giờ nguyện cầu. Hôm nay các thành viên CĐ CTTĐVN đã phụ trách một giờ nguyện cầu (Candlelight Vigil) tuyệt vời, cầu cho đại dịch trên thế giới và đặc biệt ở quê hương Việt Nam mau chấm dứt. Một giờ cầu nguyện đầy ý nghĩa với nội dung đầy sáng tạo, lời hát và nhạc đệm làm rung động lòng người tham dự.


Cộng Đoàn rất mừng là có được những thành viên tài giỏi, năng động, và nhiệt thành như anh chị em Ca Đoàn CTTĐVN đã thể hiện. Hy vọng anh chị em sẽ tổ chức thêm những sự kiện tương tự trong tương lai, vào những đại lễ như Mùa Vọng, Mùa GS, Mùa Chay, Mùa PS . . . để sinh hoạt Cộng Đoàn thêm phần sống động.


Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, ban muôn ơn lành hồn xác trên anh chị em Ca Đoàn CTTĐVN.


Xin Chúa chúc phúc cho Cộng Đoàn / Giáo Xứ của chúng con.


Pt. Phạm Thể (Người Tôi Trung Của ACE trong Chúa Kitô)