7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

CHƯƠNG TRÌNH QUYÊN GÓP CHO TỔNG GIÁO PHẬN 2022 (ACA 2022)Chương trình quyên góp cho Tổng Giáo Phận năm 2022 sẽ được khởi động vào cuối tuần này, Chúa Nhật ngày 1 tháng 5 năm 2022. Chủ đề năm nay là “Cùng nhau, chúng ta có thể trở thành Chúa Kitô cho người khác”. Xin hãy dành thời gian xem xét các tài liệu trong chiến dịch, phản ánh cách chúng ta thực hiện sứ mệnh của mình với giáo hội, và xem chương trình ACA đã hỗ trợ cho 170 giáo xứ và cơ quan truyền giáo trên toàn Tổng Giáo Phận ra sao. Ngoài ra, xin đọc lá thư kêu gọi của Đức Tổng Giám Mục Etienne mà quý tín hữu đã nhận được trong tuần này, trong thư đã nêu bật một số mục vụ có ảnh hưởng đến cộng đồng chúng ta.


Năm nay chỉ tiêu đóng góp của Giáo Xứ St An là $44,328. Số tiền đóng góp thặng dư sẽ được hoàn trả cho giáo xứ để sử dụng cho dự án xây hàng rào chung quanh khuôn viên nhà thờ. Hãy cầu nguyện xem xét và với cách nào đó, chúng ta có thể tham gia giúp giáo xứ và sẽ trở thành ánh sáng cho người khác.


Câu trả lời của "Chương trình quyên góp cho Tổng Giáo Phận hàng năm là gì?”sẽ được đính kèm vào bản tin tuần này. Quý vị có thể gởi đóng góp qua bưu điện, bỏ vào rỗ dâng cúng trong Thánh Lễ, đóng góp trực tuyến hoặc bằng cách quét mã QR (Quick Response code).