7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Thánh Lễ Bổn Mạng và Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập Đoàn TNTT Kính mời cng đoàn tham d Thánh Lễ Bổn Mạng và Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập Đoàn TNTT, và tham gia ủng hộ đêm văn nghệ Bingo Night vi chủ đề "Đêm Hội Ngộ".

Chúa Nhật, ngày 2 tháng 10 năm 2022:

  • Thánh Lễ - 4pm chiều

  • Bingo Night - 5:30pm (sau Thánh Lễ)