7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Đoàn TNTT Khai Giảng Niên Khóa Mới - Chúa Nhật Ngày 3 Tháng 4 Lúc 1:30pmĐoàn TNTT sẽ trở lại sinh hoạt hàng tuần và đang chuẩn bị chương trình cho năm học mới.


Chương trình ghi danh được thực hiện hàng tuần - sau Thánh Lễ 7:45am và từ lúc 3pm đến sau Thánh Lễ 4pm.


Đoàn bắt đầu phát và nhận đơn ghi danh vào các Chúa Nhật trong tháng 3 (ngày 13, 20, và 27).

  • Lệ phí ghi danh năm nay vẫn là $100/em ($30 bảo trì trường học + $30 ăn giữa buổi hàng tuần + $20 đồ dùng học tập + $20 tài liệu/sách từ Đoàn, Liên Đoàn, và Trung Ương).
  • Ghi danh sớm vào 3 ngày Chúa Nhật 13, 20, 27 tháng 3, lệ phí sẽ là $80/em.
  • Gia đình có 3 em trở lên, Đoàn có chương trình hỗ trợ đặc biệt: giảm giá $20 cho em thứ 3 trở lên.
  • Nếu gia đình khó khăn về tài chính, xin liên lạc riêng với Đoàn.


Xin mời quý phụ huynh đến ghi danh cho các em sinh hoạt với Đoàn. Sự tham gia của các em sẽ góp phần giúp Đoàn TNTT ngày một thăng tiến và Cộng Đoàn/Giáo Xứ ngày càng phát triển.


Đoàn TNTT chân thành cảm ơn