7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Đêm Thánh Ca Muà Chay - Thứ Bảy 26/3/2022 tại Nhà Thờ St AnnCộng Đoàn Thánh Giuse sẽ tổ chức Đêm Thánh Ca Mùa Chay vào Thứ Bảy 26/3 lúc 7pm.

Xin mời quý anh chị em tham dự.