7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Tĩnh Tâm Mùa Chay 2022Tĩnh Tâm Mùa Chay từ 28/3 đến 1/4 (từ 6-9pm)

Do Linh Mục Vincent Ngô Thái Phong hướng dẫn


Đặc biệt ngày Tĩnh Tâm dành riêng cho Giới Trẻ vào Thứ Sáu ngày 1/4

Cha Ngô Thái Phong sẽ dành tối Thứ Sáu giảng về gia đình theo yêu cầu của các gia đình trẻ trong giáo xứ. Tối Thứ Sáu sẽ không có chầu đầu tháng, Thánh Lễ bắt đầu lúc 7pm và sau đó là đề tài tĩnh tâm cho các gia đình trẻ.


Xin quý tín hữu chuẩn bị dọn mình, ăn năn, sám hối để tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta sự bình an tinh thần và thể xác.  Xin mời gọi mọi người tham gia các hoạt động Mùa Chay.