7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Xem thêm hình

Mừng Bổn Mạng Ca Đoàn Teresa Calcutta - CN 4/9/22


 

Ca Đoàn Teresa chúng con xin chân thành cảm ơn quý Cha, Quý Sơ, Thầy Phó Tế và cộng đoàn đã đến tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho Ca Đoàn.

 

Chúng con xin chân thành cảm ơn quý Cha, Quý Sơ, Thầy Phó Tế và đại diện các Hội Đoàn, các vị ân nhân ẩn danh đã đến mừng tiệc liên hoan văn nghệ cùng với những món quà…Đã tạo cho chúng con có tinh thần hiệp nhất phụng vụ Chúa qua lời ca tiếng hát.

 

Nguyện xin Chúa luôn đổ tràn đầy ân sủng xuống trên quý Cha, Quý Sơ, Thầy Phó Tế và toàn thể cộng đoàn qua lời cầu bầu của Mẹ Teresa.


 

Kính


CĐ Teresa CalcuttaHình liên hoan văn nghệ mừng bổn mạng CĐ Teresa Calcutta