7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Xem thêm hình

Lời Cám Ơn Từ Cha Chánh Xứ, Thầy Phó Tế & Quý Sơ Gởi Đến Cộng ĐoànCha Chánh Xứ, Quý Sơ và Thầy Phó Tế chân thành cám ơn các hội đoàn, các ban, các ca đoàn (đặc biệt Ca Đoàn Teresa Calcutta) đã đồng hành cùng Giáo Xứ tổ chức Thánh Lễ và Tiệc Mừng ngày lễ bổn mạng của giáo xứ. 

 

Xin chúc mừng và cám ơn quý tín hữu đã đến tham dự và chúc mừng sự kiện đánh dấu một Giáo Xứ Hợp Nhất.

 

Xin Chúa và Đức Mẹ với sự cầu bầu của Thánh Giáo Hoàng luôn gìn giữ Cộng Đoàn và Giáo Xứ