7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Kiệu/Cung Nghinh Đức Mẹ Tháng Hoa và Thánh Lễ Kính Thánh GiuseXin mời cộng đoàn đến tham dự Kiệu/Cung Nghinh Đức Mẹ Tháng Hoa và Thánh Lễ Kính Thánh Giuse 


  • Chúa Nhật 1/5/2022 

  • Lúc 3:00pm