7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Lịch Phụng Vụ Tháng 4/2022 • Chúa Nhật Lễ Lá (10/4)
  • Lễ sáng 7:45am: Không rước lá, chỉ làm phép lá trước Lễ
  • Lễ chiều 3:00pm: Diễn Nguyện Đường Thương Khó
   • 3:45pm: Nghi thức làm phép lá
   • 4:00pm: Thánh Lễ

 

 • Thứ Năm Tuần Thánh (14/4)
  • Thánh Lễ Tiệc Ly: 8:00PM
  • Chầu Thánh Thể: 9:30-10:30 PM

 • Thứ Sáu Tuần Thánh (15/4)
  • Nghi Thức Suy Tôn Thánh Giá & Rước Lễ 8PM

 

 • Thứ Bảy: Đêm Vọng Phục Sinh (16/4)
  • Thánh Lễ Song Ngữ: 8:30PM

 

 • Chúa Nhật: Lễ Phục Sinh (17/4)
  • Lễ sáng: 7:45 AM
  • Lễ chiều: 4:00 PM

 

 • Chúa Nhật II Phục Sinh (24/4): KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
  • Chầu Thánh Thể và đọc Kinh LTX lúc 3PM
    

Xin mời quý tín hữu chuẩn bị dọn mình, ăn năn, sám hối để tham dự Tuần Thánh, và mừng Chúa Phục Sinh