7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

MỜI THAM GIA BAN THỪA TÁC VIÊN LỜI CHÚABan Thừa Tác Viên Lời Chúa (TTVLC) kính gởi lời mời đến từng thành viên Cộng Đoàn Thánh Giuse, Giáo Xứ Thánh Anna.


Để việc phụng vụ Lời Chúa được tốt hơn, Thánh Lễ thêm phần sốt sắng, Ban TTVLC mời quý vị làm thành viên của ban. Đây cũng là con đường để quý vị tham dự Thánh Lễ thêm sốt mến. Là cách để quý vị cùng góp sức xây dựng cộng đoàn, giáo xứ ngày càng vững mạnh. Đặc biệt, ở tiến trình canh tân, thay đổi sự phục vụ của các hội đoàn trong Thánh Lễ thời gian đến. Tham gia Ban TTVLC còn là cơ hội để quý vị rèn luyện khả năng, tự tin đứng trước nhiều người.


Khi tham gia Ban TTVLC, quý vị sẽ được huấn luyện trong việc công bố Lời Chúa, đọc lời nguyện, bổ nhiệm để trở thành thừa tác viên và được phân công, cùng những sự hỗ trợ khác được quy định trong nội quy của ban.


Kế hoạch huấn luyện:

  • 5h00 chiều ngày 13/3, huấn luyện lý thuyết
  • 5h00 chiều ngày 10/4, huấn luyện thực hành

Quý vị liên lạc tham gia Ban TTVLC qua:

  • Anh Võ Ngọc Ánh: 253 640 4856
  • Chị Michelle Trần: 253 327 9132
  • Chị Thiên Hương: 253 306 6059
  • Quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ thành viên ban TTVLC nào thân quen.


Trưởng Ban
Anrê Võ Ngọc Ánh
253 640 4856