7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Xem thêm hình

PRE-K JANUARY MONTHLY NEWSLETTERMONTHLY NEWSLETTER

Monday, January 31st, 2022


Dear Parents,


Happy Lunar New Year to you and your dear family! 


We Welcome The Year Of The Tiger, 2022.  


We wish all of you a joyful New Year filled with many blessings, and thank you for allowing us the privilege of being a small part of your child’s life.


February is Heart Month. We hope you have a wonderful Valentine’s Day with the ones you love.


This month we will be exploring Community Helpers, Transportation and Love. We will be focusing on the letters O, P, Q and R and the number 16 and 17. We will also be looking at the heart shape and the color pink! We will be making a
Friendship Necklaces for our Valentine’s Celebration.


Kindergarten registration | 2022-2023:


Parents with children who are 5 years old before Sept. 1 may continue to register your child in the Catholic School system or go online for step-by-step kindergarten enrollment. (https://www.tacomaschools.org/departments/enrollment/enroll-new-student)


Love and Prayers,

Sr. Trinh Nguyen (LHC)

 


DATES TO REMEMBER:

 

 • Feb 21                   President’s Day (No School)


LESSON PLAN - HIGHLIGHTS THIS MONTH:

 

Week 1: TẾT & PUPPY LOVE


 •  Story time: Sự Tích Dưa Hấu; My Big Dog

 •  Music:"Ngày Xuân Long Phụng Sum Vầy" & “Chúc Tết”

 • Math: Counting Hoa Mai & Đào

 • Art: Puppy/ Dragon toilet paper holder

 • Science: Shaving cream fireworks

 • Share:  A picture with a dog

 

 Week 2: WILL YOU BE MY VALENTINE?  


   • Story time: Valentine Friends

   • Music: "You're My Funny Valentine"

   • Art: Love you to pieces/ Friendship Necklaces

   • Math: Heart seriation

   • Science: Dancing heart

   • Share: Something you love

 

Week 3: GOD BLESS AMERICA


   • Story time: Duck for president
   • Music: "God Bless America"
   • Art: Flag patterns
   • Math: Counting the states
   • Science: Magic milk
   • Share: Something patriotic

 

Week 4: INSTRUMENT & SOUND

   • Story time: What's that noise?
   • Music: "The Lords Army"
   • Art: Bean shaker
   • Math: Music pattern & beat
   • Science: Water xylophone
   • Share: Something that makes sound

 


Kính thưa quý Phụ Huynh,


Chúc Mừng Năm Mới đến quý phụ huynh và toàn thể gia quyến.


Chúng ta chào đón Năm Mới Nhâm Dần, 2022.

Kính chúc quý Phụ Huynh một Năm mới vui tươi tràn ngập nhiều phúc lành và cảm ơn đã cho phép giáo xứ là một phần nhỏ trong cuộc sống của con em quý phụ huynh.


 

Tháng Hai là tháng của Tình Yêu. Hy vọng quý Phụ Huynh có một ngày Lễ "Tình Yêu" thật hạnh phúc với người thân yêu nhất.


Trong tháng này, các bé sẽ tìm hiểu về người trợ giúp cộng đồng, phương tiện di chuyển và tình yêu. Các bé sẽ tập trung vào các chữ cái O, P, Q và R và số 16 và 17. Các bé cũng sẽ quan sát, tìm kiếm hình trái tim và màu hồng! Các bé sẽ làm một dây chuyền tình bạn cho ngày Lễ Tình Yêu.


Ghi Danh Lớp Mẫu Giáo 2022-2023:


Phụ Huynh có con em 5 tuổi trước ngày mùng 1 tháng 9 có thể tiếp tục ghi danh con em mình trong hệ thống trường học Công Giáo hoặc ghi danh vào lớp Mẫu Giáo của Sở Học Chánh Tacoma, theo từng bước hướng dẫn ghi danh.  (https://www.tacomaschools.org/departments/enrollment/enroll-new-student)


Yêu thương & Cầu Nguyện,

Sr. Trinh Nguyễn (LHC)

 

 

Sr. Trinh Nguyen (LHC)

*******************************

Website: https://trparishes.org/45

 

https://photos.google.com/share/AF1QipMGJNvdaI_xkt_3NDF2PDARBqDf3-Gz8D3ELiDafyHvZqCapI5Jiey2A831tFPqpw?key=UGNhQjJRTWd3ODY4c0FwUFJIemREU09IbnprcVZ3

"God is Love" (1 John 4, 8)