7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Giới Thiệu về Hiệp Hành với Thượng Hội Đồng (Synodal Journey) tại St Ann


 

Ngày 09 tháng 10 năm 2021, tại Hội Trường Thượng Hội Đồng Giám Mục, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI với chủ đề "Vì một Giáo Hội Hiệp Hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ".

 

Trong bài diễn văn, Ðức Thánh Cha nhắc: "Chúng ta sống Thượng Hội Đồng này trong tinh thần cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã thưa với Chúa Cha cho các môn đệ 'Ðể tất cả nên một' (Ga 17, 21). Chúng ta được kêu gọi: hiệp nhất, hiệp thông và huynh đệ nảy sinh từ cảm nhận tình yêu duy nhất của Thiên Chúa dành cho tất cả chúng ta". Ðức Thánh Cha nhấn mạnh: "Vì vậy, trong Dân Chúa duy nhất, chúng ta cùng nhau bước đi, để trải nghiệm một Giáo Hội đón nhận và sống hồng ân hiệp nhất và mở ra cho tiếng nói của Thánh Thần."

 

Ðức Thánh Cha mời gọi các dịp gặp gỡ, lắng nghe và suy tư này như một thời gian của ân sủng, cho phép chúng ta nắm bắt được ba cơ hội: Giáo Hội hiệp hành, Giáo Hội của sự lắng nghe và Giáo Hội của sự gần gũi.

 

Trong tinh thần Hiệp Nhất và Hiệp Hành, Đức Tổng Giám Mục Seattle mời gọi các con chiên, hội đoàn trong toàn địa phận tổ chức các buổi lắng nghe trong các giáo xứ của mình.

 

Cha Chánh Xứ ĐaMinh Nguyễn Anh Tuấn rất ủng hộ trong nỗ lực này. Bắt đầu tuần tới (13/2/2022), cộng đoàn chúng ta sẽ lên chương trình cho các buổi lắng nghe.

 

Những quý vị nào hoặc hội đoàn nào có câu hỏi hoặc muốn ghi danh, xin liên lạc chị Võ Thủy Tiên (253-307- 3320) hay Phạm Tấn Phúc (253) 226-0157. Hoặc chúng tôi sẽ liên lạc đến các hội đoàn.

 

Chân thành cám ơn

 

Ban Phụ Trách tại St Ann

Thủy Tiên Võ, Phúc Phạm, Lương Trần, Sơ Theresa & Phong Đỗ