7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Tháng 10: Tháng Mân Côi kính Đức Mẹ


Những ai lần hạt chung (trong nhà thờ, trong nhà nguyện, trong gia đình) thì được hưởng một ơn đại xá; còn trong các trường hợp khác thì được hưởng một ơn tiểu xá. (Enchiridion Indulgentiarum, năm 1999, concessio 17)


Lời Mẹ nhắn nhủ khi xưa tại FatimaCải thiện đời sống - Đọc Kinh Mân Côi - Tôn sùng Trái Tim Mẹ, để thế giới được hòa bình.


Cộng đoàn giáo xứ chúng ta sẽ lần hạt chung trong nhà thờ trước mỗi Thánh Lễ, đặc biệt sẽ có suy niệm Kinh Mân Côi trước các Thánh Lễ chiều Chúa Nhật lúc 3:30PM.  Bên cạnh đó mời quý tín hữu tham gia chương trình "Hạt Giống Mân Côi", mỗi gia đình hoặc cá nhân đến trước tượng Đức Mẹ La Vang nhận lấy tờ "Hạt Giống Mân Côi" và lần hạt theo mỗi Mầu Nhiệm Kinh Mân Côi nhận được trong suốt tháng, để cùng cầu nguyện cho Thế Giới, Giáo Hội, Giáo Xứ, Gia Đình, và những người đau khổ...