7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

ĐÊM THÁNH CA MÙA CHAY CỦA CỘNG ĐOÀN THÁNH GIUSE - Thứ Bảy 26/3 lúc 7 pmCộng Đoàn Thánh Giuse sẽ tổ chức Đêm Thánh Ca Mùa Chay vào Thứ Bảy 26/3 lúc 7pm.


Vì đại dịch Covid bùng phát vào tháng 3 năm 2020, cộng đoàn đã lỡ Đêm Thánh Ca Mùa Chay lần đầu, năm 2020. Với tâm tình tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta sự bình an tinh thần và thể xác, cộng đoàn dâng lên Ngài lời tạ ơn qua Đêm Thánh Ca Mùa Chay 2022.


Xin mời quý anh chị em tham dự.