7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

XIN CẢNH GIÁC


Ban Thông Tin nhận được thông báo:

Chúa Nhật vừa rồi 13/2/2022, tại Nhà Thờ St John of the Woods, có 2 phụ nữ trẻ bế con đến trước cửa nhà thờ để xin tiền của các giáo dân.


Trong tương lai, nếu sự việc này xảy ra tại nhà thờ của chúng ta, xin quý anh chị em đừng mở bóp hay ví để lấy tiền mặt ra cho vì rất nguy hiểm đến an toàn của anh chị em cũng như của giáo xứ, vì chúng ta không biết họ là người như thế nào.


Thay vì cho tiền, xin hãy giới thiệu họ đến các Dịch Vụ Cộng Đồng Công Giáo (Catholic Community Services). Ở đó đã có các nguồn lực cần thiết để cung cấp hỗ trợ thích hợp cho các người có hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ. 


Cảm ơn anh chị em.

Ban Thông Tin

Xin gởi đến cộng đoàn trong trường hợp cần thông tin về số phone và địa chỉ của:

Pierce County - Catholic Community ServicesPhone

(253) 383-3697
Toll Free: (800) 372-3697

Address
1323 South Yakima Ave.
Tacoma, WA 98405