7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Thông Báo Về Việc Xin Ý Lễ Cầu Nguyện Trong Các Thánh Lễ Của Cộng Đoàn Thánh Giuse


Theo tinh thần của buổi họp Hội Đồng Mục Vụ tối Chúa Nhật 13/2/2022, Ban Thông Tin xin thông báo:


Bắt đầu Tháng 3/2022, việc xin lễ và đọc ý lễ trong các Thánh Lễ Chúa Nhật hàng tuần sẽ được trở lại cách thức như cộng đoàn đã từng thực hiện trước khi có đại dịch Covid:


1.  Anh Châu (người ghi ý lễ sang Chúa Nhật) và chị Thuận (người ghi ý lễ chiều Chúa Nhật) là hai người có trách nhiệm nhận ý lễ và vào sổ sách.  Xin quý anh chị em liên lạc trực tiếp với Anh Châu và chị Thuận nếu muốn xin ý lễ cầu nguyện.


2. Chị Thuận là người tổng kết và đánh máy các ý lễ nhận được sáng & chiều CN. Thứ Hai chị Thuận sẽ gởi ý lễ ra cho Cha, Quý Sơ, Trưởng Ban Phụng Vụ & Ban Thông Tin.


3. Anh Tuyên hay Sơ Trinh sẽ dựa trên các ý lễ của chị Thuận gởi ra & sẽ hoàn tất phần Dẫn Lễ cho 2 Thánh Lễ CN vào ngày Thứ Tư.


4. Ban Thông Tin sẽ đăng ý lễ cầu nguyện nhận được từ email của chị Thuận lên Hiệp Nhất và in bản tin vào trưa Thứ Năm. 


5. Xin lưu ý là các Sơ (Sơ Trinh, Sơ Hằng …) và chị Minh Nghĩa sẽ không còn là những người trung gian nhận ý lễ từ quý anh chị em nữa. Nếu cần, chỉ liên lạc với anh Châu và chị Thuận mà thôi.


6. Ý lễ xin của Chúa Nhật tuần này sẽ được đọc trong Thánh Lễ tuần sau. Sẽ không còn nhận ý lễ trong tuần như trong thời gian vừa qua.


7. Trường hợp đặc biệt:

a.        Nếu gia đình có người thân mới qua đời, bất cứ lúc nào, giờ nào hay ngày nào trong tuần, chúng tôi đều nhận ý lễ cầu nguyện cho người mới qua đời và sẽ cập nhật phần Dẫn Lễ để ý lễ được đọc trong Thánh Lễ Chúa Nhật

b.      Nếu gia đình có người thân mới qua đời và muốn xin ý lễ cầu nguyện, xin liên lạc anh Châu (253-792-9413) hay chị Thuận (253-228-7509) nếu cần.


Xin giúp phổ biến thông tin này đến mọi người trong cộng đoàn. Chân thành cám ơn quý anh chị em.