7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Chương Trình Quyên Góp Hàng Năm cho Tổng Giáo Phận (Annual Catholic Appeal)Chủ đề năm nay là “Hãy cho đi, và anh em sẽ được nhận lại.” (Luca 6:38)


Quý anh chị em sẽ nhận được thư từ Đức Tổng Giám Mục Etienne trong tuần này để tham khảo. Xin vui lòng xem qua các tài liệu trong chiến dịch để xem xét cách mỗi người trong chúng ta giúp thực hiện sứ mệnh của mình với giáo hội.  Vì khi chúng ta cho đi, chúng ta sẽ sống trong niềm tin rằng Chúa đã hứa rằng Người sẽ ban lại điều đó cho chúng ta.


Xin lấy phong bì trên băng ghế để quý vị suy ngẫm và cầu nguyện. Chỉ tiêu cho giáo xứ trong năm nay là $53,707


Tất cả những món quà nhận được vượt chỉ tiêu sẽ được trả lại cho giáo xứ giúp cho "Dự Án Hàng Rào." Xin vui lòng cho đi một cách hào phóng.