7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

ĐOÀN TNTT SẼ KHAI GIẢNG VÀO NGÀY CHÚA NHẬT 4/16/2023 LÚC 1:30PMĐoàn sẽ bắt đầu phát và nhận đơn ghi danh vào sau các Thánh Lễ Chúa Nhật trong tháng 4 (ngày 2 & 9). Chương trình ghi danh sẽ được thực hiện hàng tuần - sau Thánh Lễ 7:45am và sau Thánh Lễ 4pm. Ghi danh trước cửa nhà thờ sau các Thánh Lễ.

  • Lệ phí ghi danh năm nay vẫn là $150/em ($30 bảo trì trường học + $50 ăn giữa buổi hàng tuần + $30 đồ dùng học tập + $40 tài liệu/sách từ Đoàn, Liên Đoàn, và Trung Ương).

  • Nếu các phụ huynh ghi danh cho các em sớm vào 3 ngày - 2, 9, 16 tháng 4, lệ phí sẽ là $120/em.

  • Gia đình có từ 3 em trở lên tham gia TNTT, Đoàn có chương trình hỗ trợ đặc biệt: giảm giá thêm $20 cho em thứ 3 trở lên.

  • Nếu gia đình nào có khó khăn về tài chính, xin liên lạc riêng với Ban Thường Vụ của Đoàn.

Xin mời quý phụ huynh đến ghi danh cho các em sinh hoạt với Đoàn, sự tham gia của các em sẽ góp phần giúp Đoàn TNTT và Cộng Đoàn/Giáo Xứ ngày một thăng tiến.

Đoàn TNTT chân thành cảm ơn.