7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Chúc Mừng 25 Em Được Lãnh Nhận Bí Tích Thêm Sức - 10/5/2023Xin Chúc Mừng các em được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức. Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn hiện diện soi sáng trong cuộc đời các em, giúp các em trưởng thành hơn trong Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến, để các em luôn sống trong ân huệ và sự dẫn dắt của Thần Khí, hầu trở nên những chứng nhân đích thực của Chúa Kitô trong đời sống hằng ngày.