7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

CÁC GIÁO KHU HIỆN TẠI CỦA CỘNG ĐOÀN (2023)


Cộng Đoàn đang sắp xếp lại các giáo khu theo 4 hướng: Đông (East), Tây (West), Nam (South) & Bắc (North). Hướng Nam có số gia đình đông đảo nên được chia làm 2 giáo khu (gọi là South #1 & South #2).


Theo sự phân chia địa bàn mới thì các giáo khu cũ không còn tồn tại:

  • GK Giacôbê không còn sinh hoạt nên giáo khu này sẽ sáp nhập vào giáo khu mới theo ZIP CODE.

  • GK Gioankim sẽ sáp nhập vào GK mới hướng Bắc (North).
  • GK Các Thánh chỉ còn vài gia đình, sẽ sáp nhập vào GK South # 2 (Fatima)


Giữ lại tên cũ & tiếp tục ở lại với giáo khu:

  • Các giáo khu mới thành lập có quyền giữ lại tên cũ để thuận lợi trong việc tổ chức lễ bổn mạng trong thời tiết ấm áp của năm. Hiện thời, GK hướng East xin giữ lại tên Thánh Anna; GK hướng South #2 xin giữ lại tên GK Đức Mẹ Fatima.

  • Các gia đình vốn đã sinh hoạt lâu năm với một giáo khu nào đó, thì cứ tiếp tục ở lại với giáo khu đó nếu muốn.


Thắc mắc, xin liên lạc với anh Chu Minh Tân (253-343-2429), anh Nguyễn Tư Sinh (253-223-7023) & chị Minh Nghĩa (253-583-6703).