7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Thông Báo Của Ban Giáo Lý Trẻ Em 2023- 2024


Quý vị phụ huynh có thể ghi danh online cho con em:

 

Đăng Ký Online Tại Đây

 

GIÁO LÝ CHO TRẺ EM

Chương trình Giáo Lý Cho Trẻ Em từ lớp 1 cho đến lớp 7 (chuẩn bị lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức) dành cho các em từ 13-16 tuổi và chưa lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức.


Lãnh Nhận các Bí Tích trong năm học:

  • Xưng Tội Lần Đầu: Dành cho các em học lớp 3, các em này phải học được hai năm liên tiếp (Lớp 2 và Lớp 3)
  • Rước Lễ Lần Đầu: Dành cho các em học xong lớp 3, các em này phài học được hai năm liên tiếp (Lớp 2 và Lớp 3), đã lãnh nhận Bí Tích Hoà Giải lần đầu. Cha mẹ phải nộp đơn ghi danh với.
  • Bí Tích Thêm Sức: Các em học lớp 7 sẽ được nhận lãnh Bí Tích Thêm Sức cùng với chương trình Giáo Lý của Giáo Xứ. Các em này phài học được hai năm liên tiếp (Lớp 6 và Lớp 7).


Năm Học 2023 - 2024


  • Khai giảng: Chúa Nhật, Ngày 17 Tháng 9, 2023
  • Kết thúc: Chúa Nhật, Ngày 19 Tháng 5, 2024
  • Thời gian: Chúa Nhật từ 9:30 am - 10:50 am


Ban Giáo Lý sẽ nhận đơn từ Chúa Nhật 03 Tháng 9 cho đến Chúa Nhật 17th Tháng 09 sau các Thánh Lễ Việt Nam 7:45 AM, bên trường học.

 


Đăng ký online: Đăng Ký Online Tại Đây

Hoặc là tải/download tại đây: đơn ghi danh và gởi lại cho Ban Giao Lý

 

Xin các cha mẹ có con em trong lứa tuổi trên nhận các thông tin và ghi danh với ban Giáo Lý Trẻ Em sau thánh lễ.