7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Kiệu Cung Nghinh Đức Mẹ Lavang và Thánh Cả Giuse, Chúa Nhật ngày 7/5/2023Xin mời quý tín hữu đến tham dự cuộc rước kiệu Đức Mẹ Lavang và Thánh Cả Giuse nhân ngày Bn Mạng Cộng Đoàn


Lịch Trình

  • 3 giờ chiều: Kiệu Đức Mẹ & Thánh Cả Giuse (chung quanh công viên Thánh Đường)
  • 3 giờ 30 chiều: Dâng hoa cho Đức Mẹ
  • 4 giờ chiều: Thánh Lễ


Xin các GK mang tượng Đức Mẹ lên làm phép