7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Lịch Phụng Vụ Tháng 10/2023


Kính mời các hội đoàn & giáo khu tham dự Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, Bổn Mạng Giáo Xứ, Chúa Nhật ngày 15 tháng 10 lúc 9:45 sáng.


Sau Thánh Lễ là cuộc rước kiệu Thánh Giáo Hoàng chung quanh bãi đậu xe và tiến xuống hội trường nhà thờ.


Khi tham dự Thánh Lễ, xin các hội đoàn mặc đồng phục (nếu có).