7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

THÁNH LỄ & CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 7Thứ Năm 6/7/23: Cầu Nguyện Cho Đất Nước

  • 6 pm: Lần Hạt
  • 7 pm: Thánh Lễ Song Ngữ

CN 30/7/23: Picnic Giáo Xứ

  • 9:45am: Lễ Song Ngữ, sau lễ là picnic