7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

14 NGƯỜI LẦN ĐẦU ĐƯỢC HUẤN LUYỆN CÔNG BỐ LỜI CHÚA


Đã có 35 người tham gia lớp huấn luyện Thừa Tác Viên Lời Chúa diễn ra trong hai buổi, của ngày Chúa Nhật 10/9, tại Nhà Thờ Thánh Giáo Hoàng Gioan 23.


Trong số này, có 14 anh chị lần đầu tham dự. Đây là các anh chị đến từ Hội Con Đức Mẹ, Thiếu Nhi Thánh Thể, Ban Giáo Lý và các giáo khu.


Thầy Phó Tế Giuse Phạm Thể đã giúp các tham dự viên hiểu hơn về sứ vụ - vai trò và tránh nhiệm của người thừa tác viên Lời Chúa.


Theo đó, thừa tác viên Lời Chúa không phải chỉ là biết đọc, mà phải nhận thức được họ đang thực hiện vai trò như một ngôn sứ của Thiên Chúa và cần thực hành sống Lời Chúa.


Tham gia huấn luyện là điều kiện cần để có thể được ủy nhiệm thừa tác viên công bố Lời Chúa tại công đoàn Thánh Giuse.


Chỉ có người được ủy nhiệm mới được phép công bố Lời Chúa trong các thánh lễ chung của cộng đoàn.


Việc ủy nhiệm thừa tác Lời Chúa trong năm 2023, sẽ diễn ra trong lễ chiều Chúa Nhật 22/10.


Thời gian ủy nhiệm cho một thừa tác viên Lời Chúa có thời hạn trong ba năm.