7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Tết Trung Thu 2023


Chúa Nhật 24/9/23 từ 11 am – 1 pm Cộng Đoàn sẽ tổ chức vui Tết Trung Thu tại Hội Trường Giáo Xứ với nhiều tiết mục đặc sắc:

  • Múa Cờ


  • Biểu Diễn Võ Thuật


  • Đố Vui Có Thưởng


  • Múa Hoa Sen


  • Múa Lân


  • Rước Đèn


Mời tất cả thiếu nhi của Cộng Đoàn đến tham dự. Xin quý phụ huynh đưa con em đến vui Tết Trung Thu.