7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Chúc Mừng 15 Em Được Rước Lễ Lần Đầu - Chúa Nhật 21/5
Chúc Mừng 15 Em Được Rước Lễ Lần Đầu - Chúa Nhật 21/5

Cầu xin Thiên Chúa ban muôn hồng ân cho các em và gia đình