7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

NGƯỜI MẸ VÔ ĐIỀU KIỆN - Lạy Đức Bà Maria, Xin Cầu Cho Chúng ConUnconditional Mother

Mary, pray for us 

Bài của Đức Giám Mục Eusebio Elizondo. Nguyên bản tiếng Anh đăng trong nguyệt san Northwest Catholic tháng 1 và 2 năm 2020. Sùng kính và chạy đến cùng Đức Mẹ không phải là điều gì xa lạ với người Công Giáo, nhất là người Công Giáo Việt Nam. Tuy thế nhắc nhở người ta trông cậy vào Đức Mẹ khi một năm mới bắt đầu cũng là điều thích hợp, nhất là trong tình hình hiện nay, khi chiến tranh khốc liệt có thể nổ ra bất cứ lúc nào. 

Nếu ta đón chào năm mới với niềm vui, điều này có nghĩa là ta cảm thấy hy vọng năm mới sẽ tốt đẹp hơn năm cũ. Hy vọng vững chắc được ban cho ta nhờ Đức Maria. Maria là người phụ nữ đã biết làm cách nào để Chúa đổ tình yêu xuống cho nhân loại và làm cho Chúa muốn mặc lấy thân xác như ta và đi vào lịch sử của chúng ta.


 

Trên khắp thế giới theo đạo Kitô khi ta nguyện Kinh Kính Mừng, ta luôn luôn nhấn mạnh lời nguyện “Cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử.” Maria, một người mẹ âu yếm, luôn luôn cầu cho con cái, ngay cả khi chúng lầm lạc, tội lỗi. Đó là ý nghĩa của một người mẹ vô điều kiện - một người mẹ chờ đợi không biết mệt mỏi.


 

Là một người Do Thái tùng phục, Maria đã cầu xin Đấng Toàn Năng gữi đấng thiên sai, đến cứu độ dân người. Lời cầu nguyện của bà tinh tuyền đến nỗi Chúa đã chọn bà làm người thông chuyển ân sủng đó, một ân sủng đã làm thay đổi số phận của nhân loại mãi mãi. Trong khi nuôi nấng con trai mình là Đức Giêsu, Maria đã kiên trì cầu xin Chúa cho một ngày kia, con bà sẽ tỏ mình ra là “lời đáp ứng” của Thiên Chúa, đấng luôn lắng nghe những tiếng than khóc của con cái ngài.


 

Khi Maria ngắm nhìn Chúa Giêsu loan báo nước Thiên Chúa ở giữa chúng ta, bà cầu xin cho những người đang lắng nghe mở lòng ra để đón nhận ngài, ngạc nhiên nhưng vui mừng, giống như bà đã cảm nghiệm. Khi bà nhận thấy sứ điệp của con mình gây tranh cãi xôn xao và bị từ khước, Maria cầu xin được sức mạnh và lòng tin cho chính mình và các vị tông đồ mới mẻ.


 

Đứng trước con chịu đóng đinh trên thập giá, Maria cầu nguyện cùng Chúa Giêsu, xin Chúa Cha tha tội cho chúng ta vì chúng ta không biết việc chúng ta đang làm. Khi ở trong phòng lầu trên, Maria cầu nguyện cùng các tông đồ, xin Đấng Toàn Năng ban Chúa Thánh Thần xuống để biến đổi các tông đồ đầy sợ hãi thành những tông đồ can đảm và những vị tử đạo.

 


Maria, một phụ nữ với đức tin mạnh mẽ, đồng hành và cầu nguyện cùng các tông đồ để đặt nền tảng vững chắc cho giáo hội toàn cầu mới mẻ của Chúa Giêsu, con bà. Maria là người bầu cử cho chúng ta những khi gặp gian nan, như bà đã làm trong tiệc cưới tại Cana khi rượu đã hết.


 

Maria là đấng bầu cử tuyệt vời của chúng ta, có thể xin Thiên Chúa Toàn Năng ban bất cứ ơn gì, vì bà là người có đức tin toàn hảo, và “mọi sự đều có thể được cho ai có lòng tin.” (Mark 9:23)

 


Đức Bà Lộ Đức, Đức Bà Guadalupe, Đức Bà Chiquinquirá, Đức Bà Aparecida, Đức Bà Czestochowa và Đức Bà Kibeho chỉ là một số danh hiệu của Đức Bà, nhờ đó trải qua các thế kỷ, người mẹ vô điều kiện này, người mẹ mà Chúa Giêsu đã ban cho ta từ trên Thánh Giá, sẽ tiếp tục bầu cử cho mỗi con người sinh ra trên đời này.

 


Khi ta bắt đầu một niên lịch mới, ta hãy cùng nhau hợp lời cầu nguyện lên Mẹ Maria, người mẹ vô điều kiện của ta. Ta hãy cầu nguyện với bà, xin cho chúng ta sau cùng có thể hiểu rằng tất cả chúng ta đều là anh chị em, được che chở trong áo choàng âu yếm của mẹ. Ta hãy cầu nguyện với bà, xin cho chúng ta có thể tìm ra những cách thức mới để tha thứ cho nhau.


 

Chúng ta hãy cầu xin Đức Maria, người đàn bà của hy vọng, tiếp tục giúp ta tiến bước trên con đường dương thế này, để rồi nắm lấy tay mẹ, ta có thể tin tưởng và vui mừng đến tới người con vinh hiển của Mẹ, dù thân đầy vết sẹo của những kẻ đã đánh bại tội lỗi và tử thần.


 

Vũ Vượng dịch